Genetika

Série A

Alely A určují, zda je daný jedinec aguti (A), argente (A), solid (ar), zda má tříslovou kresbu (at) (himalaya kresbu udává C série), nebo se jedná o non aguti (a).

AA barvy aguti a argente
arar solid aguti
atat tříslové kresby (tan, lux, fox)
aa non aguti (barvy z černohnědé řady)

A co se týká dominance, nejdominantnější je alela A, která pod sebe schová všechny ostatní a fenotypově (= vzhledově) se jedná o aguti barvu. Hned za ní stojí ar společně s at, které jsou společně kodominantní a pokud se vyskytnou spolu, projeví se obě. Výsledkem je pak morče, které fenotypově (= vzhledově) vypadá jako aguti s výraznější oční kresbou, ale genotypově se jedná o „solidní kresbu“ tedy solida s tříslovou kresbou. A na posledním místě a tzn. nejvíce recesivní alelou ze série „A“ je non aguti aa, která se fenotypově projevuje jako barva z černohnědé řady.

Samozřejmě existují i kombinace těchto alel:

Aa aguti zvíře s vlohou pro non aguti
Aat aguti s vlohou pro tříslovou kresbu
Aar aguti s vlohou pro solid aguti
ata tříslová kresba s vlohou pro non aguti
ara solid aguti s vlohou pro non aguti
arat kodominance = solid s tříslovou kresbou (uvidíme obě zbarvení = aguti s většími znaky)