Genetika

Série B

Série B nám říká, zda je morčátko geneticky s pigmentem (černá) nebo bez pigmentu (čokoládová). Zjednodušeně tedy zda je na „čokoládě“ nebo „černé“ a dále nám konečné zbarvení pomáhá určit série E. Ačkoliv čokoládová morčata mají pigment, hnědou pigmentaci z hlediska genetiky řadíme do bezpigmentových. Můžeme tedy říci, že obecně platí: Z hlediska genetika mají pigment všechna morčata, která na kůži nesou černý, šedý až kouřový nádech. Ovšem patří sem i zbarvení jako je lila, která ve fenotypu žádný pigment nemá. To je způsobeno ředěním barvy přes červené oko. Více o této problematice a jednotlivých barvách si povíme v dalších článcích.

  EE ee
BB černá červená
bb čokoládová oranžová

Z praxe mohu potvrdit, že černá morčata, která v alele C nenesou zesvětlení a mají vlohu pro čokoládu (Bb) bývají v podsadě viditelně světlejší než černá zvířata bez vlohy pro čokoládu (BB). Proto se toto křížení bez většího chovatelského záměru příliš nedoporučuje.

Kombinace alel:

  EE ee
Bb černá s vlohou pro čoko červená s vlohou pro oranž