Genetika

Série K

Alely K označují v genotypu výskyt kalifornské kresby, která se v některých chovech značí pomocí písmene M z anglického mask neboli maska. Série se pak zapisuje na začátek nebo konec genotypu, ale i to není zatím úplně ustálené. Ať už si tedy v chovu značíte K nebo M a zařadíte jej na začátek nebo konec genotypu je úplně jedno, jelikož pravidla pro tuto kresbu jsou stále stejná.

červená bez kalifornské kresby kk – B- C- ee P- SS
kalifornská černá : červená (homozygot) KK – B- C- ee P- SS
kalifornská černá : červená (heterozygot) Kk aa B- C- ee P- SS

Alela K je vůči alele k úplně dominantní, a tak tedy k je vůči K úplně recesivní. Heterozygot Kk pak bude vypadat takřka stejně jako homozygot KK. Z praxe už ovšem víme, že tomu tak úplně není a homozygoti KK v průběhu života přes hřbet tmavnou a vzniká jim tak v této oblasti tmavý závoj v barvě masky. I proto se k výstavám více hodí právě heterozygoti Kk.