Morčata

Atrey

Atrey

aguti černá/krémová – bílá s krémovou
Ragnar

Ragnar

solid aguti černá/buff – buff – bílá
Tristan

Tristan

buff – bílá s aguti černá/buff
Quo vadis

Quo vadis

solid aguti černá/buff – bílá s buff
Vtěrka

Vtěrka

solid aguti černá/buff – buff – bílá
Imelda

Imelda

bílá s buff a s kuní
Rebelka

Rebelka

buff – bílá (pigment)
Serengeti

Serengeti

solid aguti černá/buff – bílá s buff
Uhura

Uhura

bílá s buff a s černou