Odchov P6 narozeno 5. 8. 2021

Narozeno
2 samci, 0 samic

Odchováno
2 samci, 0 samic

Otec
Atrey Cerdo Vesuvio

hladké
aguti černá/krémová – bílá s krémovou

Matka
Rebelka Eleonora

hladké
buff – bílá (pigment)


P... Eleonora samec 1,0

hladké
Aguti černá/krémová - krémová - bílá

Porodní hmotnost: 115 g

Genotyp:

Majitel:

Martina Bubáková – Pardubice
PRODÁNO

P... Eleonora samec 1,0

hladké
solid aguti černá/krémová - krémová - bílá

Porodní hmotnost: 97 g

Genotyp:

Majitel:

Martina Bubáková – Pardubice
PRODÁNO