Odchov Y4 narozeno 5. 2. 2018

Narozeno
2 samci, 1 samice

Odchováno
2 samci, 1 samice

Otec
Mikael Eleonora

hladké ATG
solid aguti čokoládová / krémová – krémová s bílou

Matka
Knusperflakes vom Mondscheinhof

hladké
černá – buff – bílá


Yggdrasil Eleonora samec 1,0

hladké
solid aguti černá/buff - buff - bílá

Porodní hmotnost: g

Genotyp: ara Bb cdcd DD epep kk PP ss rnrn

Majitel:

Petra Kalinová – Praha 5
PRODÁNO

Poznámka:

PRODÁN


Yoren Eleonora samec 1,0

hladké
černá - krémová - bílá

Porodní hmotnost: g

Genotyp: aa Bb cdcr DD epep kk PP ss rnrn

Majitel:

Ružena Karpíšková – Pardubice 53002
PRODÁNO

Poznámka:

REZERVACE


Ygritte Eleonora samice 0,1

hladké
solid aguti černá/buff - buff - bílá

Porodní hmotnost: g

Genotyp: ara Bb cdcd DD epep kk PP ss rnrn

Majitel:

Eliška Poláčková – Pardubice
ZŮSTÁVÁ

Poznámka:

ZŮSTÁVÁ