Plány

Nicorette Cerdo Vesuvio

hladké
soli aguti čokoládová/buff - buff - bílá

Tristan Eleonora

hladké
buff - bílá s aguti černá/buff

Aa B- cdcd DD ep- kk P- ss rnrn

Spolu od 6. 9. 2020


Chipcia Cerdo Vesuvio

anglický crested
černá - červená - bílá

Tristan Eleonora

hladké
buff - bílá s aguti černá/buff

Aa B- cdcd DD ep- kk P- ss rnrn

Spolu od 6. 9. 2020


Tristan Eleonora

hladké
buff - bílá s aguti černá/buff

Aa B- cdcd DD ep- kk P- ss rnrn

Spolu od 6. 9. 2020