Plány

Wścibska Cerdo Vesuvio

hladké
solid aguti černá/buff - buff - bílá

Ragnar Eleonora

hladké
solid aguti černá/buff - buff - bílá

ar- B- cdcd DD ep- kk P- ss rnrn

Spolu od 25. 6. 2020


Holly Goldie West

anglický crested
černá - bílá

aa BB CC DD Eep kk P- ss rnrn

Xavius Eleonora

anglický crested
solid aguti černá/červená s bílou

ara B- Ccd D- Eep kk P- ss

Spolu od 3. 7. 2020


Uhura Eleonora

hladké
bílá s buff a s černou

aa B- cdcd DD ep- kk P- ss rnrn

PLCH Marco Polo Cerdo Vesuvio

anglický crested
černá - červená - bílá

Spolu od 21. 7. 2020


Serengeti Eleonora

hladké
solid aguti černá/buff - bílá s buff

ara bb cdcd DD ep- kk P- ss rnrn

Wax Austerlitz

anglický crested
červená - bílá

-- B- C- D- ee kk P- ss rnrn

Spolu od 21. 7. 2020


Imelda Eleonora

hladké
bílá s buff a s kuní

Wax Austerlitz

anglický crested
červená - bílá

-- B- C- D- ee kk P- ss rnrn

Spolu od 21. 7. 2020


Urtica Eleonora

hladké
aguti černá/krémová

A- B- cdcr DD Eep kk P- S- rnrn

Tobiah Iluze

hladké
aguti čokoládová/krémová

A- bb cdcr DD E- kk P- S-

Spolu od 23. 8. 2020


Nicorette Cerdo Vesuvio

hladké
soli aguti čokoládová/buff - buff - bílá

Tristan Eleonora

hladké
buff - bílá s aguti černá/buff

Aa B- cdcd DD ep- kk P- ss rnrn

Spolu od 6. 9. 2020


Chipcia Cerdo Vesuvio

anglický crested
černá - červená - bílá

Tristan Eleonora

hladké
buff - bílá s aguti černá/buff

Aa B- cdcd DD ep- kk P- ss rnrn

Spolu od 6. 9. 2020


Tristan Eleonora

hladké
buff - bílá s aguti černá/buff

Aa B- cdcd DD ep- kk P- ss rnrn

Spolu od 6. 9. 2020


Mercedes Metropol

hladké
černá - bílá s červenou

aa B- C- Dd ep- kk P- ss rnrn

Paul vom Mondscheinhof

hladké
černá - buff - bílá

aa BB cdcd DD epe kk PP ss

Spolu od 13. 9. 2020