Genetika

Žluto-červená řada

Do žluto – červené řady patří barvy jako červená, oranžová, buff/šafrán, krém/ice cream a bílá a nově i amber (jantarová). I v této barevné řadě platí rozdělení na barvy s pigmentem a bez pigmentu, ale bez toho aniž by se na zvířeti ukázala čokoládová nebo černá. Alely A zde nehrají roli, jelikož ee, které jsou u všech těchto barev pod sebe schová aguti, tříslové kresby i solid aguti, a ačkoliv morče tyto alely v genotypu může mít, na vzhledu (fenotypu) se to neukáže.

To je jeden z důvodů, proč morče z červené řady může dát s „aa“ partnerem potomky v barvách aguti, tříslové kresby i solid aguti. Všechny tyto barvy se vyskytují vždy jak na černém pigmentu, tak na čokoládovém pigmentu, resp. bez něj. S pigmentací jsou však standardem uznané pouze některé.

Pro lepší porozumění si je rozdělíme podle odstínů a ukážeme si možnosti a genotypy. Nejdůležitější alelou těchto barev je série C, doporučuji náležitě prostudovat ;o).

* pomlčka v genotypu značí jakékoli možné písmenko z dané alely

pigment s t. o.
B- ee P-
bezpigment s t. o.
bb ee P-
bezpigment s č. o.
bb ee pp
nezesvětlená
C-
červená oranžová zlatá
první zesvětlení
cdcd
buff s pigmentem buff
šafrán

chs Mown Hay
druhé zesvětlení
cdcr
cdca
krémová s pigmentem
krémová

chs Mown Hay
ice cream

chs Mown Hay
třetí zesvětlení
crcr
crca
bílá s pigmentem
chs Teddy ze Šumavy
bílá tmavooká bílá červenooká

Červená & Oranžová & Zlatá

Aby morče mělo červenou barvu musí mít pigment (BB), nemá žádné zesvětlení (CC), a protože se jedná o morče z červené řady bude na místě Eček (ee). Dále vidíme, že červená má tmavé oko (PP) a pokud zvíře nemá na tělě bílý flek píšeme (SS).

U oranžové barvy platí to samé co u červené, takže genotyp je naprosto stejný, jen není na pigmentu (BB) ale na čokoládě (bb).

červená -- BB CC ee PP SS
oranžová -- bb CC ee PP SS

„Oranžové morče s červenýma očima“, tak přesně se jeví zlatá. Jenže genotyp tohoto zbarvení může být mnohem složitější. VŠECHNA červenooká zvířata jsou vždy bez černého pigmentu, ačkoliv v genotypu mohou mít BB (pigment), který se ale projeví pouze na potomcích s tmavookým partnerem. Zařazení takového morčete do chovu bezpigmenťáků by pak mohlo mít neblahé následky na celou budoucí linii, pokud to ovšem není chovný záměr.

No a teď dost povídání. Morče se zlatou barvou by v chovu na čokoládě mělo mít opravdu stejný genotypový zápis jako oranžová, pouze s tím, že v alele P bude pp. Tedy tabulka viz. zlatá (na čokoládě).

Ovšem co už chovatel nepozná bez PP morčátka je zlatá, která vychází z červené barvy. Pak její genotyp bude vypadat jako červená, ale v alele P najdete pp. Viz. zlatá (na pigmentu).

zlatá (na čokoládě) -- bb CC ee pp SS
zlatá (na pigmentu) -- BB CC ee pp SS

Amber (jantarová)

amber -- BB CC ee PP SS dd

Tato nově uznaná barva je zatím jedinou barvou, která náleží k antracitovému pigmentu a pojí se tedy s nově uznanou barvou blue (modrou). Jedná se o červenou barvu ředěnou přes novou alelu D. O problematice této barvy si více povíme zde.


Buff & Šafrán

Zbarvení buff vzniká zestvětlením barvy přes alelu C. Jedná se v podstatě o nejtmavší zředění přes C, kdy na první pohled se buff jeví jako tmavší odstín krému. To následně činí problém od sebe rozlišit tmavý krém a buff, a proto se moc nedoporučuje křížit krém x krém. Více si o tom povíme o odstavec níže u barev krém a ice cream.

buff -- bb cdcd ee PP SS
šafrán -- bb cdcd ee pp SS
šafrán se skrytým pigmentem -- B- cdcd ee pp SS

Šafrán je v podstatě název pro buff s červenýma očima, a tak zde platí to samé jako u barvy buff. A stejně jako zlatá barva, i šafrán pod sebe dokáže skrýt pigment, právě díky červeným očím (pp).


Krém & Ice cream

ice cream -- bb cdcr ee pp SS
ice cream -- bb cdca ee pp SS

Barvy krém a ice cream jsou mezi chovateli poměrně rozšířené, ovšem zdaleka ne všechna zvířata mají správný odstín. Krém/ice cream (dále jen krém) je jedna z mála barev, u které platí čím světlejší, tím lepší. Proto se krém obvykle doporučuje křížit s bílou, aby se právě krém pěkně ředil. Z takového spojení se mohou narodit jen krémová nebo bílá mláďata.

krém -- bb cdcr ee PP SS
krém -- bb cdca ee PP SS

A jak to je s křížením krém x krém?

Z laického pohledu by se mohlo zdát, že je toto křížení vhodné, ale z praxe vím, že tomu tak úplně není. Když totiž zkřížíme dvě krémová morčata je pak velká pravděpodobnost narození mláděte v barvě buff, krém i bílá. A jak poznáme světlý buff od tmavého krému? Popravdě fenotypově, tedy podle oka, to nebude vědět na 100% nikdo. V určení barvy nám může pomoci rodokmen, ale bohužel ne vždy, a tak pak musíme přistoupit ke spojení takového zvířete s bílým partnerem. V případě, že se nám po tomto spojení narodí i bílá mláďata, jedná se o tmavý krém. Pokud budou potomci pouze krémoví jedná se o buff.

Nevhodné křížení:

krém – otec -- bb cdcr ee PP SS
krém – matka -- bb cdcr ee PP SS

potomci:

buff – potomek -- bb cdcd ee PP SS
krém – potomek -- bb cdcr ee PP SS
bílá – potomek -- bb crcr ee PP SS

Oba rodiče disponují vždy dvěma alelami v alele C. V našem konkrétním případě otec (cd, cr) a matka (cd, cr). Jejich vzájemnou kombinací, vždy jedna od jednoho a druhá od druhého rodiče, vzniknou následující potomci. Viz. tabulka.


Bílá t.o. & bílá č.o.

Ačkoliv to tak nevypadá i bílá patří do této řady. Existuje hned několik genotypů tohoto zbarvení a stále bude bílá bílou. Rozlišujeme 2 bílé, a to bílou tmavookou (t.o.) a bílou červenookou (č.o.), jejichž genotypový zápis se i tak může lišit.

Bílá tmavooká, je zbarvení, které se nese jak přes alelu C, tak i přes alelu P. Vzájemně spolu tahle písmenka spolupracují a společně vytváří danou bílou barvu. Jak se dozvíme v serii P, tmavé oko je vždy s velkým P na prvním místě. Jak je vidět na místě v sérii C se nachází cr a ca. Značení cr zastupuje bílou tmavookou, přesně tato alela je ta, která se nachází například u foxů, stříbrných, nebo skočicových aguti, u magpie a v neposlední řadě u bílých tmavookých zvířat.

Na druhém místě je značená alela ca, která je označením pro albina, což není přiliš dobré značení, protože toto je přesně ta alela, která může za zesvětlení na himalayu. Pokud se mi tedy v genotypu zvířete potká caca s E- nebo ep- mám na světě himalájce, proto se v některých novějších literaturách užívá značení „ch“. Ať už tedy tuto vlohu značíme ca nebo ch, jedná se o stále stejnou alelu. V našem případě se ale jedná o kombinaci crca společně s ee, což je bílé morče a barvu jeho očí určují písmenka v P.

bílá t.o. -- bb crcr ee PP SS
bílá t.o. -- bb crca ee PP SS

Pokud se tedy podíváme na genotyp bílého červenookého morčete zjistíme, že existují hned 3 možnosti.

Při pohledu do tabulky pod tímto textem zjistíme, že první zápis je totožný s bílou t.o., akorát v alele P máme červené oko (pp). Druhý zápis je také bílá č.o., ale tentokrát za to můžou C-čka, která ačkoliv bude na místě alely P (PP), zředí bílou až na bílou č.o. Proto je jedno co tam bude, takže druhý i třetí zápis bude fenotypově bílé č.o.

bílá č.o. -- bb crcr ee pp SS
bílá č.o. -- bb caca ee PP SS
bílá č.o. -- bb caca ee pp SS

Teď si ukážeme, jak je možné, že se ze dvou bílých červenookých morčat můžou narodit bílá t.o.

matka bílá č.o. -- bb crcr ee pp SS
otec bílá č.o. -- bb caca ee PP SS
potomci bílá t.o. -- bb crca ee Pp SS

Matka je bílá červenooká stejně jako otec, ovšem u samice jsou červené oči výsledkem působení alely C, zatím co u otce se jedná o vliv alely P. Tím pádem tato 2 morčata dají tmavooký vrh a všechna mláďata budou tmavooká.